Loading
1

吉他评测&音色试听

【民谣吉他】

dove DL-110/DD-110 (云杉/沙比利 合板民谣)

售价:¥650.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNTI5OTY3MjQw.html

购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=19061807712

dove DW-100(全沙比利 合板民谣)

售价:¥850.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNDkxNTc0ODc2.html

购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?_u=gj870t6d86b&id=12560277729

dove DW-200 (云杉/沙比利 面单民谣)

售价:¥1300.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNDkwNzYwNTM2.html

购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=12679343510

dove DW-260(云杉/玫瑰木 面单民谣)

售价:¥1600.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNDkwNzU1Njky.html

购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=14545518174

dove DW-280(红松/沙比利 面单民谣)

售价:¥1800.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNDkwNzQ4MzU2.html

购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=12563326976

dove DW-300(英格曼云杉/玫瑰木 面单民谣)

售价:¥2300.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNDkwMzgzMjYw.html

购买地址: http://item.taobao.com/item.htm?id=12560837675

dove DW-330(AA级北美红松/玫瑰木 面单民谣)

售价:¥2700.00

音色试听:http://v.youku.com/v_show/id_XNjcxMjk5MzI4.html

购买地址: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w6698940-4973350807.5.HftRwf&id=17287764471

请尊重我们的辛苦付出,未经允许,请不要转载 大伟吉他教室 的吉他谱和教学视频!